1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do strony Kontakt
  4. Przejdź do stopki

Strona główna Polsat Box

Polecamy

Zmiana cenników usług telekomunikacyjnych

25-09-2023

Informujemy, że z dniem 25 września 2023 r. zmianie ulegają "Cennik usług telekomunikacyjnych w abonamentowej ofercie Internet SML" oraz "Cennik usług telekomunikacyjnych w abonamentowej ofercie Internet Polsat Box" w zakresie dodania numeru 8080.

Zmiana wynika z ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej (Dz.U.2023 r., poz. 1703)

W przypadku braku akceptacji powyższych zmian przysługuje Państwu prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Oświadczenie o wypowiedzeniu powinno zostać złożone w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

W związku z tym, że zmiana wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, w przypadku skorzystania z prawa wypowiedzenia i rozwiązania umowy, związanej z przyznaniem ulgi, przed upływem Okresu Podstawowego, na który umowa ta została zawarta, Cyfrowy Polsat będzie uprawniony do dochodzenia zwrotu udzielonej ulgi, pomniejszonej o jej proporcjonalną wartość za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania.

Stopka

Centrum Obsługi Klienta

z telefonu stacjonarnego: 801 08 08 08

(opłata zgodna z taryfą operatora)

z telefonu komórkowego: 699 00 2222

(opłata zgodna z taryfą operatora)

222 127 222
Centralny Punkt Obsługi Klienta:
Cyfrowy Polsat SA
ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa

Czynny od pn. do pt. w godz. 8:30-16:30

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?

© 2007-2024 Cyfrowy Polsat SA
Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000010078 NIP 796-18-10-732 REGON 670925160, kapitał zakładowy 25.581.840,64 zł w pełni wpłacony
Profil na portalu Facebook Link do profilu Facebook. Nowe okno