Wybierz usługę i technologię

5G Ultra

5G na zewnątrz

5G wewnątrz budynków

4G/LTE

4G/LTE Advanced

LTE na zewnątrz

LTE wewnątrz budynków

3G na zewnątrz

3G wewnątrz budynków

3G na zewnątrz

3G wewnątrz budynków

3G na zewnątrz

3G wewnątrz budynków

zasięg stacjonarny (wewnątrz)

zasięg mobilny (na zewnątrz)

Mapa ma jedynie charakter poglądowy - przedstawia orientacyjną dostępność usług na zewnątrz i wewnątrz budynków. Rzeczywista dostępność usług może różnić się od prezentowanej, m.in. ze względu na specyfikę propagacji fal elektromagnetycznych, warunki terenowe w tym otoczenie i rodzaj zabudowy. Mapa nie stanowi części umowy i nie może być podstawą do ewentualnych roszczeń reklamacyjnych.