1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do strony Kontakt
  4. Przejdź do stopki

Strona główna Polsat Box

Polecamy

Czym są komunikaty windykacyjne?

W przypadku, gdy na kontrakcie Klienta powstaje zaległość to na ekranie telewizora za pośrednictwem dekodera wyświetlane są komunikaty wzywające do uregulowania zaległej kwoty tzw. "komunikaty windykacyjne".

Polsat Box ma możliwość wysyłania komunikatów windykacyjnych dotyczących usługi Internetu za pośrednictwem dekodera. Podstawę prawną wyświetlania komunikatów dotyczących usługi internetu na dekoderze jest zapis w Promocyjnych Warunkach Umowy internetowej:

"Informacje dotyczące opłat należnych z tytułu świadczeń Cyfrowego Polsatu objętych niniejszą Promocją, będę udostępniane również za pośrednictwem posiadanych przez Abonenta dekoderów do odbioru usługi telewizji świadczonej przez Cyfrowy Polsat."

Centrum Obsługi Klienta
z telefonu stacjonarnego: 801 08 08 08

(opłata zgodna z taryfą operatora)

z telefonu komórkowego: 699 00 2222

(opłata zgodna z taryfą operatora)

222 127 222

Zarządzaj swoją telewizją
Zaloguj się do iPolsat Box
Centralny Punkt Obsługi Klienta:
Cyfrowy Polsat SA
ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa

Czynny od pn. do pt. w godz. 8:30-16:30
Jesteś zainteresowany naszą ofertą?
© 2007-2020 Cyfrowy Polsat SA
Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIIi Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000010078 NIP 796-18-10-732 REGON 670925160, kapitał zakładowy 25.581.840,64 zł w pełni wpłacony
Profil na portalu Facebook Link do profilu Facebook. Nowe okno