Decyzja zobowiązująca UOKiK

17-05-2023
Cyfrowy Polsat informuje, że w związku z decyzją zobowiązującą Prezesa UOKiK nr RKR-1/2023, przyzna rekompensatę konsumentom, którym aktywowano płatne usługi dodatkowe bez ich wyraźnej zgody. Zobowiązanie Cyfrowego Polsatu dotyczy usług dodatkowych: „Ochrona Internetu” oraz „Serwis IPLA 3z3”.
Szczegóły

Konsumenci, którzy nie korzystają już z usług Cyfrowego Polsatu, otrzymają zwrot opłat po podaniu numeru konta bankowego. Taką informację konsumenci będą mogli nam przekazać: wypełniając formularz, wysyłając maila na adres nrb@polsatbox.pl, w autoryzowanych punktach sprzedaży Cyfrowego Polsatu lub dzwoniąc na naszą infolinię 22 212 72 22. W indywidualnej korespondencji wskażemy termin, w jakim konsumenci będą mogli nam przekazać numer rachunku bankowego.

Aktualni abonenci Cyfrowego Polsatu korzystający z usługi Internetu nie muszą nic robić, aby uzyskać upust na kolejnych fakturach lub zaliczenie części przysługującej im kwoty na poczet ewentualnych zaległości względem Spółki. Natomiast konsumenci, dla których Cyfrowy Polsat świadczy obecnie jedynie usługę telewizji również nie muszą nic robić, aby uzyskać pomniejszenie bieżącego salda płatności na koncie abonenckim lub nadpłatę na ww. koncie.

W zależności od rodzaju rekompensaty o zasadach jej uzyskania konsumenci zostaną poinformowani mailowo lub telefonicznie lub SMS-em lub listownie pomiędzy 18 maja 2023 roku a 5 września 2023 roku.

Konsument, który w powyższym okresie nie otrzyma od nas prośby o podanie numeru rachunku bankowego będzie mógł to uczynić do 01 listopada 2023 roku.

Rekompensata jest związana z tym, że Cyfrowy Polsat zobowiązał się do pozytywnego rozpatrzenia reklamacji konsumentów dotyczących obciążania ich opłatą za daną usługę dodatkową oraz dokonania zwrotu opłat osobom, które dezaktywowały jedną lub obie ww. usługi dodatkowe przed otrzymaniem czwartej faktury, na której została naliczona za nie opłata w pełnej wysokości.

W decyzji Prezes UOKiK uprawdopodobnił stosowanie przez Cyfrowy Polsat praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów polegających na pobieraniu płatności za aktywowane konsumentom usługi dodatkowe „Ochrona Internetu” oraz „Serwis IPLA 3z3”, pomimo nieuzyskania najpóźniej w chwili wyrażenia woli związania się umową o świadczenie usług telekomunikacyjnych wyraźnej zgody na dodatkową płatność, co może naruszać art. 10 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta.

Ze szczegółami zobowiązania Cyfrowego Polsatu oraz stanowiskiem Prezesa UOKiK dotyczącym praktyk Spółki mogą się Państwo zapoznać w decyzji Prezesa UOKiK nr RKR-1/2023 dostępnej na stronie www.uokik.gov.pl.