Informacja w odniesieniu do konsumentów korzystających z usługi „LTE bez końca”, którzy podlegają zasadzie Fair-Usage-Policy („FUP”)

Polkomtel sp. z o.o. informuje, że w odniesieniu do konsumentów korzystających z usługi „LTE bez końca", którzy podlegają zasadzie Fair-Usage-Policy („FUP") w ramach umów oferty Internet zawartych przed datą 19.7.2021 r. postanowienie poniższych regulaminów promocji o treści:

„W celu umożliwienia wszystkim Abonentom sprawiedliwe korzystanie z sieci Polkomtel stosuje zasady Fair-Usage-Policy („FUP"). Celem FUP jest zapewnienie każdemu z Abonentów możliwość sprawiedliwego korzystania z Usług niezależnie od ilości przesłanych danych. Realizowane jest to poprzez przydzielanie odpowiednich wartości parametrów dostępu do sieci telekomunikacyjnej zgodnie z rosnącym zużyciem danych, w tym obniżenie prędkości transmisji danych do prędkości maksymalnej 32 kb/s" - jest bezskuteczne.

Cyfrowy Polsat S.A. informuje, że w odniesieniu do konsumentów korzystających z usługi „LTE bez końca”, którzy podlegają zasadzie Fair-Usage-Policy („FUP”) w ramach umów oferty Internet zawartych przed dniem 1 września 2021 r. postanowienie o treści:

„W celu umożliwienia wszystkim Abonentom ciągłości dostępu do sieci, Cyfrowy Polsat stosuje zasady Fair-Usage-Policy („FUP”). Celem FUP jest zapewnienie każdemu z Abonentów możliwości korzystania z usługi niezależnie od obciążenia sieci spowodowanego przesyłaniem i pobieraniem znacznych ilości danych przez innych użytkowników sieci. Realizowane jest to przez przydzielanie odpowiednich wartości parametrów dostępu do sieci telekomunikacyjnej zgodnie z rosnącym zużyciem danych. W przypadku wysokiego zużycia danych, powodującego przeciążenie sieci, Cyfrowy Polsat w celu eliminowania nadużyć i zapewnienia powszechnej dostępności oraz wysokiej jakości działania sieci, zastrzega sobie w ramach FUP możliwość czasowej zmiany (do nowego Okresu rozliczeniowego) parametrów technicznych transmisji danych poprzez obniżenie prędkości transmisji danych do poziomu 32 kb/s określonego w Cenniku”

Stosowane w poniższych wzorcach umownych - regulaminach promocji:

(lista wzorców tu: https://polsatbox.pl/komunikat-bezskutecznosc-fup/Regulaminy_FUP.pdf)

Jest bezskuteczne wobec konsumentów, co oznacza, że Cyfrowy Polsat S.A. nie może się na nie powołać w stosunku do ww. konsumentów. Niniejsza informacja nie powoduje zmiany zawartych przez konsumentów umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych, w związku, z czym nie przysługuje Państwu prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawierającej to postanowienie.